GASKEURING HI-TEK AL JAREN HET BEGRIP IN DE MARITIEME WERELD ROND HET IJSSELMEER

Na 25 jaar HiTek is het tijd om met pensioen te gaan. per 01-01-2022 heb ik mijn bedrijf beëindigd.

Er gebeuren nog elk jaar ongelukken met gas aan boord van plezier vaartuigen. Soms zelfs in een volle jachthaven… ontploffingen, branden,
persoonlijke ongelukken en materiële schade zijn het (onnodige) gevolg. Onnodig, want een veilig gebruik, een veilige installatie en een periodieke controle eens in de 3 jaar van uw gasinstallatie aan boord voorkomen dit soort problemen.

Een schip is geen statisch ding; een schip rolt en stampt op de golven, het trilt als de motor loopt. Door al deze bewegingen worden de gebruikte koppelingen en leidingen zwaar belast. Hierdoor kan een lekkage ontstaan door los getrilde koppelingen, geschavielde slangen of leidingen.

Ook is messing, het meest gebruikte materiaal voor koppelingen, onderhevig aan veroudering. Hierdoor wordt het bros en kunnen wartels breken of scheuren.

Een inspectie iedere drie jaar is dus zeker geen overbodige luxe, zowel visueel als door middel van afpersen met lucht.

Gas keuring en verzekering:

In sommige verzekeringspolissen staat een clausule dat men niet uitkeert bij een gasongeluk indien er geen geldig gascertificaat aanwezig is! Andere maatschappijen zullen zich vaak beroepen op verwijtbaar achterstallig onderhoud en op grond daarvan niet uitkeren. Zij lopen geen risico, U wel!

Gaskeuring zeegaande schepen

Gaskeuring pleziervaart Hiswa

Gaskeuring pleziervaart HiTek

pleziervaartuig gaskeuring

Gaskeuring grote pleziervaart

Gaskeuring beroepsvaart

beroepsvaart gaskeuring
Covid maatregelen.

Zoals u zult begrijpen, is het op (kleine) schepen haast ondoenlijk om voldoende afstand te houden. Ik zal u dan ook vragen om mij tijdens de keuring de ruimte te geven, en zonodig het schip te verlaten, zodat ik mij vrij in de ruimte kan bewegen.