GASKEURING HI-TEK AL JAREN HET BEGRIP IN DE MARITIEME WERELD ROND HET IJSSELMEER

Gaskeuring voor alle boten van zeiljachten en pleziervaart en beroepsvaart

Er gebeuren nog elk jaar ongelukken met gas aan boord van plezier??vaartuigen. Soms zelfs in een volle jachthaven… ontploffingen, branden,
persoonlijke ongelukken en materi?le schade zijn het (onnodige) gevolg.

Een schip is geen statisch ding; een schip rolt en stampt op de golven, het trilt als de motor loopt. Door al deze bewegingen worden de gebruikte koppelingen en leidingen zwaar belast. Hierdoor kan een lekkage ontstaan door losgetrilde koppelingen, geschavielde slangen of leidingen.

Onnodig, want een veilig gebruik, een veilige installatie en een periodieke controle eens in de 3 jaar van uw gasinstallatie aan boord voor?komen dit soort problemen.

Gas keuring en verzekering:

In sommige verzekeringspolissen staat een clausule dat men niet uitkeert bij een gasongeluk indien er geen geldig gascertificaat aanwezig is! Andere maatschappijen zullen zich beroepen op verwijtbaar achterstallig onderhoud en op grond daarvan niet uitkeren.

Gaskeuring zeegaande schepen

Gaskeuring pleziervaart Hiswa

Gaskeuring pleziervaart HiTek

pleziervaartuig gaskeuring

Gaskeuring grote pleziervaart

Gaskeuring beroepsvaart

beroepsvaart gaskeuring