Gaskeuring Binnenschepenwet, checklist.Gasflessen

 • Geldige Keur
 • Vulgewicht tussen 5 en 35 kg
 • max 4 flessen en twee reserve per gaskist
 • totaal niet meer dan 9 flessen

Bun

 • aan dek, niet tegen de verschansing op voor- of achterdek
 • ingebouwd, uitsluitend naar buiten te openen, en gasdicht t.o.v. interieur
 • regelaar vast ingebouwd
 • hoge druk slangen in goede staat
 • afvoeropening voor lekkend gas naar buiten
 • materiaal moeilijk ontvlambaar
 • flessen staan, en kunnen niet omvallen
 • temperatuur stijgt niet boven 50 gr C
 • buitenzijde tekst “vloeibaar gasinstallatie” en rookverbodsymbool min 10 cm
 • binnenzijde gebruiks- en veiligheidsinstructies

Pijpleidingen en flexibele leidingen

 • vast aangelegd van koper of staal (geconserveerd tegen roest)
 • voldoende diameter
 • zo min mogelijk koppelingen, goede schotdoorvoeren
 • bestand tegen trillen en uitzetten
 • volledig te inspecteren en degelijk gebeugeld
 • niet door de machinekamer
 • slangen niet ouder dan drie jaar

Distributienet

 • afsluitbaar d.m.v. een hoofdafsluiter, goed bereikbaar
 • testkoppeling aanwezig achter iedere drukregelaar
 • iedere aftakking naar een gebruiker afzonderlijk afsluitbaar

Gebruiksapparaten

 • uitsluitend geschikte apparaten voor propaan
 • beveiligd
 • geborgd tegen omvallen, schuiven en onopzettelijk losraken aansluitleiding
 • leidingen deugdelijk bevestigd
 • bij niet vast-ingebouwde apparatuur geschikte slangen korte dan 1 mtr
 • gasverwarming, -geiser en -koelkast afvoer voor verbrandingsgas naar buiten
 • gastoestellen in slaapvertrekken zijn voorzien vanonafhankelijke luchttoevoer
 • bij gas in stuurhuis opletten op gasdichte doorvoeren naar de machinekamer

Ventilatie

 • luchttoevoer van voldoende capaciteit (min 150 cm²), niet afsluitbaar en geen verbinding nachtverblijf
 • luchtafvoer van voldoende capaciteit en geschikt materiaal
 • luchtventilatoren mogen de luchtstroom niet hinderen

Keuring
Leidingen

 • Tussen hoofdafsluiter en de kranen voor de gebruiksapparaten afpersen met
  1 bar gedurende 10 minuten
 • Na openen hoofdkraan blaast de regelaar af
 • Tussen hoofdafsluiter en de bedieningsarmaturen afpersen met
  150 mbar gedurende 10 minuten, armatuurkranen geopend

Apparatuur

 • Controle druk na de regelaar (max 50 mbar, tolerantie 10%)
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Contoleren op goede verbranding
 • Beveiliging controleren
 • Uittreden van verbrandingsgassen bij apparaten met afvoer controleren

Tenslotte

 • Na afkoppelen manometer koppelingen en aansluitingen in de bun afsoppen ter controle op lekkages.

 

Opmerkingen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..