Erkend keuringsbedrijf door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

HiTek is erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) als deskundige voor keuring en onderhoud van vloeibaar-gasinstallaties voor huishoudelijk gebruik aan boord van Rijn- en binnenschepen volgens Bewijs van aanwijzing: G 2018/01, geldig tot 27-10-2023. Voor het verkrijgen van een gasattest voor uw C.V.O. kunt u dus bij ons terecht. De installatie wordt gekeurd volgens de geldende normen, d.w.z. dat de installatie moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) Hoofdstuk 17, en dat deze bij controle d.m.v. afpersen geen lekkage mag vertonen. Het certificaat wordt pas verleend, als aan bovenstaande eisen is voldaan. Voor de keuring moet de gehele gasleiding bereikbaar zijn voor inspectie. Dit betekent ook eventueel onder bedden, in kastjes, achter panelen en plinten. Het scheelt veel tijd als dit wordt voorbereid, en bedden, kastjes e.d. zijn leeg geruimd, en afdekpanelen en plinten reeds zijn verwijderd. Voordat u de installatie ter keuring aanbiedt is het zinnig om kennis te nemen van de eisen om te zien of de installatie aan alle eisen voldoet. Onderstaande checklist kan hierbij behulpzaam zijn. Wilt u niet zelf sleutelen, dan kunnen wij uiteraard de installatie aanpassen alvorens een keuring uit te voeren. Uiteraard worden gasinstallaties ook aangelegd en gerepareerd volgens de wettelijke voorschriften. De kosten van een gaskeuring beroepsvaart:

keuring eerste uur

vervolguren per uur

119,85

55,00

reiskosten binnen Enkhuizen GEEN
reiskosten buiten Enkhuizen tot 50 km

vanaf 50 km op aanvraag

 55,00

Alle bedragen exclusief B.T.W. De gaskeuring betreft

  • een visuele inspectie van de gasinstallatie, controle op deugdelijkheid.
  • conformiteit met de geldende regelgeving i.c. bijlage II van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) Hoofdstuk 17
  • Beproeving van de installatie door afpersen met lucht.
  • Samenstellen keuringsrapport en afhandeling attest.

Checklist gasinstallatie

U kunt hier een gratis checklist gasinstallatie downloaden.

LAAT UW SCHIP BUITEN HET VAARSEIZOEN KEUREN!

In het vaarseizoen ben ik, net als u, aan het varen, dus vanaf mei tot medio september ben ik niet beschikbaar voor keuringen.

Covid maatregelen.

Zoals u zult begrijpen, is het op (kleine) schepen haast ondoenlijk om voldoende afstand te houden. Ik zal u dan ook vragen om mij tijdens de keuring de ruimte te geven, en zonodig het schip te verlaten, zodat ik mij vrij in de ruimte kan bewegen.