Erkend keuringsbedrijf door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

HiTek is erkend door de Inspectie?Leefomgeving en Transport (ILenT)?als deskundige voor keuring en onderhoud van vloeibaar-gasinstallaties voor huishoudelijk gebruik aan boord van Rijn- en binnenschepen volgens Bewijs van aanwijzing:
G 2013/08, geldig tot 27-10-2023.

Met het in werking treden van de Binnenschepenwet moeten ook grote pleziervaartuigen (groter dan 20 meter) beschikken over een C.V.O., waarvan een gasattest onderdeel uitmaakt. Voor het verkrijgen van een gasattest voor uw C.V.O. kunt u ook bij ons terecht. De installatie wordt gekeurd volgens de geldende normen, d.w.z. dat de installatie moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in bijlage II van de Europese Richtlijn 2006/87/EG, hoofdstuk 14, en dat deze bij controle d.m.v. afpersen geen lekkage mag vertonen.
Het certificaat wordt pas verleend, als aan bovenstaande eisen is voldaan.

Voor de keuring moet de gehele gasleiding bereikbaar zijn voor inspectie. Dit betekent ook eventueel onder bedden, in kastjes, achter panelen en plinten. Het scheelt veel tijd als dit wordt voorbereid, en bedden, kastjes e.d. zijn leeggeruimd, en afdekpanelen en plinten reeds zijn verwijderd.

Voordat u de installatie ter keuring aanbiedt is het zinnig om kennis te nemen van de eisen, om te zien of de installatie aan alle eisen voldoet. Onderstaande checklist kan hierbij behulpzaam zijn. Wilt u niet zelf sleutelen, dan kunnen wij uiteraard de installatie aanpassen alvorens een keuring uit te voeren.

Uiteraard worden gasinstallaties ook aangelegd en gerepareerd volgens de wettelijke voorschriften.

De kosten van een gaskeuring grote pleziervaart (>20mtr):

basistarief?keuring eerste uur
vervolguren per uur
? 89,25
? 47,50
reiskosten binnen Enkhuizen GEEN
reiskosten buiten Enkhuizen tot 50 km ? 45,00

Alle bedragen exclusief B.T.W.

De gaskeuring betreft

  • een visuele inspectie van de gasinstallatie, controle op deugdelijkheid.
  • conformiteit met de geldende regelgeving i.c. bijlage II van de Europese richtlijn 2006/87/EG, hoofdstuk 14.
  • Beproeving van de installatie door afpersen met lucht.
  • Samenstellen keuringsrapport en afhandeling attest.

Checklist gasinstallatie

U kunt hier een gratis?checklist gasinstallatie?downloaden.