Covid maatregelen.

Zoals u zult begrijpen, is het op (kleine) schepen haast ondoenlijk om voldoende afstand te houden. Ik zal u dan ook vragen om mij tijdens de keuring de ruimte te geven, en zonodig het schip te verlaten, zodat ik mij vrij in de ruimte kan bewegen.

Met ingang van 25 januari 2008 is Hans Tekstra met het behalen van het examen Gasinstallaties pleziervaartuigen CE262 gecertificeerd voor het uitvoeren van gaskeuringen aan boord van pleziervaartuigen volgens HISWA richtlijnen. Deze keuringen gelden voor schepen kleiner dan 20 meter. Schepen groter dan 20 meter moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) Hoofdstuk 17

HISWA-keuringsformulier

De installatie wordt gekeurd volgens de richtlijnen van het HISWA-keuringsformulier. Hierbij komen tal van aspecten aan bod: een visuele inspectie van het leidingwerk en de aansluitingen, het afpersen van de installatie, het funktioneren van de gebruiksapparatuur en het controleren van de juiste werking van de drukregelaar.
Indien de installatie op alle aspecten wordt goedgekeurd, wordt het certificaat gas veilig toegekend. Dit gebeurt in de vorm van een rapport en van een sticker, die aan boord kan worden aangebracht. Zo is voor derden (jachthavens, verzekering) duidelijk dat de installatie voldoet aan de eisen van veiligheid. Het certificaat is drie jaar geldig.

LAAT UW SCHIP IN DE WINTERSTALLING KEUREN!

In het vaarseizoen ben ik, net als u, aan het varen, dus vanaf mei tot medio september ben ik niet beschikbaar voor keuringen.

De kosten van een gaskeuring pleziervaart:

basistarief gaskeuring eerste uur
vervolguren per uur
119,85( 145,00 incl)
55.00 ( 66,55 incl)
reiskosten binnen Enkhuizen GEEN
reiskosten buiten Enkhuizen tot 50 km
vanaf 50 km op aanvraag
55,00( 66,55 incl)

Alle bedragen exclusief B.T.W.

Afkeuring en herkeuring

Wordt de installatie afgekeurd, dan volgt uit het formulier welke veranderingen zouden moeten worden uitgevoerd. Na reparatie kan de installatie opnieuw ter keuring worden aangeboden.

Voor een keuring is het van belang, dat het schip goed toegankelijk is, en dat de gehele gasleiding kan worden geïnspecteerd, ook in kastjes en eventueel zelfs achter de betimmering. Een goede voorbereiding scheelt veel tijd!

Gaskeuring beroepsvaart

Gaskeuring pleziervaart HiswaHiTek is ook erkend door de Inspectie Verkeer en Waterstaat voor het keuren van gasinstallaties op de beroepsvaart.

Uiteraard worden gasinstallaties door HiTek ook volgens de eisen aangelegd, zodat goedkeuring geen probleem oplevert.

Folder gasveilig

Meer informatie over veilig gebruik van gas aan boord van schepen in de folder gasveilig die u hier kunt downloaden.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.