Ook zeegaande schepen met een gasinstallatie aan boord kunnen worden gekeurd voor een certificaat. Voor zeegaande jachten tot 20 meter volstaat een Hiswa keuring, zoals beschreven op de betreffende pagina.

Voor zeegaande schepen groter dan 20 meter, en voor zeegaande beroepsvaart met een gasinstallatie aan boord geldt, dat deze worden gekeurd volgens de eisen van de binnenvaart. Gasinstallaties komen op zee zo weinig voor, dat er geen aparte regelgeving voor ontwikkeld is. De technische eisen en de procedure kunt u vinden op de pagina voor de beroepsvaart.