Covid maatregelen.

Zoals u zult begrijpen, is het op (kleine) schepen haast ondoenlijk om voldoende afstand te houden. Ik zal u dan ook vragen om mij tijdens de keuring de ruimte te geven, en zonodig het schip te verlaten, zodat ik mij vrij in de ruimte kan bewegen.